Beställning av tjänst

Aktiv Skola

Aktiv Skola - Aktiv Skola

Detaljerad information om tjänsten ▾

Aktiv Skola har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Tyvärr kommer dessa frågor ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar, och därför har Aktiv Skola valt att kostnadsfritt erbjuda tryckt utbildningsmaterial till specifika årskurser till Sveriges alla skolor samt kostnadsfria föreläsningar riktat till elever, skolpersonal och föräldrar. Dessutom finns allt vårt utbildningsmaterial för kostnadsfri nedladdning på www.aktivskola.org